Thuốc phòng mối PMS 100 dạng bột

Thuốc phòng mối PMS 100 là loại thuốc diệt và phòng chống mối dạng bột hiệu quả cao, nồng độ độc ít, ít tan trong nước nên không gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường