Phun thuốc khử trùng tại Bình Dương

1/ Phun thuốc khử trùng có tác dụng gì? – là quá trình loại bỏ hầu hết hoặc tất cả vi sinh vật gây bệnh trên dụng cụ (DC) nhƣng không diệt bào tử vi khuẩn. Có 3 mức độ khử khuẩn (KK): khử khuẩn mức độ thấp, trung bình và cao. – Làm sạch