Diệt mối tại Bàu Bàng Bình Dương

diet moi tai bau bang binh duong nho

Triển khai dịch vụ diệt mối tại Bàu Bàng bao gồm các hạng mục nhà ở, công trình, xử lý định kỳ diệt mối ở khu công nghiệp, khu dân cư với chi phí cạnh tranh